BBS Sport
Shop

Artikala: 0 /

0,00 kn

Arrow
Sadržaj košarice
Arrow

Artikala: 0 / 0,00 kn

delete

Nazovite nas

telephone icon +385 1 2303 435

UVJETI KUPNJE

Uvjeti kupnje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata, odnosno reklamacije robe ponuđene na našim stranicama. Isporučitelj (Prodavatelj) je tvrtka B.B.S. Sport d.o.o. iz Zagreba, a Kupac robe je posjetitelj internet trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga prodavatelju.
Prilikom narudžbe Kupac prihvaća uvjete kupovine koji su ovdje navedeni. Na sve slučajeve koji nisu ovdje definirani, primjenjuju se zakoni Republike Hrvatske.
Putem internet trgovine Prodavatelja omogućena je kupnja svih proizvoda koji se nalaze na stranicama Prodavatelja.
Naručene proizvode s troškovima dostave kupac će Prodavatelju platiti pouzećem, bankovnom transakcijom ili kreditnom karticom. U slučaju da kupac naruči robu i odbije je primiti, prodavatelj ima pravo tražiti od kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.
Sve cijene na www.ribolovnipribor.hr internet trgovini izražene su sa PDV-om.
Cijene vrijede isključivo za online kupovinu. Transakcijska valuta je hrvatska kuna (kn).
Prodajno mjesto nalazi se u Republici Hrvatskoj.
Svi proizvodi su uvezeni preko ovlaštenih uvoznika i dobavljača za Republiku Hrvatsku i isporučuju se sa jamstvenim listovima, uputstvima i svom ostalom dokumentacijom predviđenom zakonima.
Akontacija: proizvode kojih nema na stanju ili nisu u našem odabranom asortimanu moguće je naručivanje uz akontaciju. U slučaju takvog naručivanja povrat sredstava ili odustajanje od narudžbe nije moguće.

Prodavatelj nastoji putem ovih stranica pružiti posjetiteljima i kupcima što točnije informacije o proizvodima, tehničke specifikacije, cijene i dostupnost. Na žalost, s obzirom da podaci dolaze iz mnogo različitih izvora, ne možemo jamčiti 100%-tnu točnost svih podataka na našim web stranicama. Slike proizvoda su ilustrativnog karaktera te se mogu razlikovati od stvarnog proizvoda. Hvala na razumijevanju. Predlažemo da kod naručivanja obratite pozornost na podatke koji se nalaze uz proizvod koji naručujete.
Prodavatelj zadržava pravo promjene cijene i bilo kojih drugih informacija, bez prethodne najave!
Ukoliko neki artikl ima cijenu 0,00 kn znači da je u dolasku ili ga nema u prodaji te se po takvoj cijeni ne može isporučiti.

Ukoliko je greškom softvera došlo do ispisa krive cijene B.B.S. Sport d.o.o. zadržava pravo poništiti prodaju artikla kupcu. B.B.S. Sport d.o.o. obavijestiti će kupca o nastaloj grešci.
Ukoliko je kupac naručio robu a u trenutku se pripreme isporuke ispostavi da proizvod nije raspoloživ B.B.S. Sport d.o.o. ima pravo poništiti kreiranu ponudu/narudžbu sa ili bez predhodne najave.
Ukoliko kupac nije iz Republike Hrvatske robu, a robu želi podići na našem skladištu dužan je platiti porez 25%.

NARUČIVANJE

Proizvodi se naručuju jednostavnim odabirom proizvoda i stavljanjem istih u košaricu nakon čega se kupac proslijeđuje na završavanje kupovine. Pri završetku kupovine kupac dobiva obavijest i potvrdu narudžbe putem maila. Proizvode na našoj internet trgovini možete naručiti na nekoliko načina: registriranjem i prijavom na internet trgovinu, e-mailom na info@bbs-sport.hr ili telefonom na 00385 1 2303 435. Ponuda naručenih proizvoda važeća je 3 dana od naručivanja. Nakon isteka roka ribolovnipribor.hr ne garantira isporuku naručenih proizvoda.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Pravo kupca na raskid ugovora i rokovi za raskid ugovora (izvod iz Zakona o zaštiti potrošača):Pravo na raskid ugovora - Članak 45.

(1) Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovoj glavi Zakona potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od 14 dana.
(2) U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod, uz pretpostavku da je prije toga potrošaču bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti iz članka 44. ovoga Zakona.
(3) U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana sklapanja ugovora, odnosno, ako do trenutka sklapanja ugovora potrošaču nije bila dostavljena potvrda prethodne obavijesti, od dana primitka potvrde prethodne obavijesti.

Rok za raskid ugovora ako potvrda prethodne obavijesti nije dostavljena - Članak 46.

(1) Ako trgovac nije potrošaču dostavio potvrdu prethodne obavijesti iz članka 44. ovoga Zakona, potrošač će imati pravo raskinuti ugovor u roku od tri mjeseca.
(2) U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana primitka proizvoda.
(3) U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana sklapanja ugovora.
(4) Ako trgovac, u roku iz stavka 1. ovoga članka, dostavi potrošaču potvrdu prethodne obavijesti iz članka 44. ovoga Zakona, potrošač ima pravo raskinuti ugovor u roku od 14 dana od dana primitka potvrde prethodne obavijesti.

Raskid ugovora - Članak 47.

(1) Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu poslanom trgovcu.
(2) Ugovor je raskinut u trenutku kada je trgovac primio obavijest o raskidu.
(3) Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar rokova iz članka 45. i 46. ovoga Zakona.

Posljedice raskida ugovora - Članak 48.

(1) U slučaju raskida ugovora, potrošač je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu.
(2) Potrošač ne odgovara za štetu koju je trgovac pretrpio zbog raskida ugovora.
(3) Trgovac je dužan, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač do trenutka raskida platio na temelju ugovora, uvećan za zatezne kamate po kamatnoj stopi poslovne banke trgovca za oročene štedne uloge na tri mjeseca za cijelo razdoblje, računajući od primitka pisane obavijesti o raskidu do isplate.

Isključenje prava na raskid ugovora - Članak 49.

Osim ako stranke nisu drukčije ugovorile, potrošač nema pravo na raskid na temelju članka 45. i 46. ovoga Zakona ako je riječ o ugovoru:

-pružanju usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak potrošača, započelo prije isteka roka u kojem je potrošač imao pravo tražiti raskid ugovora
-prodaji proizvoda ili obavljanju usluge čija je cijena ovisna o fluktuacijama na financijskom tržištu,
-prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju,
-prodaji audio ili videozapisa te računalnih programa koje je potrošač otpakirao,prodaji novina, periodičnih publikacija i magazina
-igrama na sreću

Utjecaj raskida ugovora na odobreni zajam - Članak 50.

Ako je, radi djelomične ili potpune isplate cijene iz ugovora o prodaji proizvoda ili usluge sklopljenog na daljinu, potrošaču odobren zajam od strane trgovca ili neke treće osobe koja je potrošaču zajam odobrila na temelju njezina sporazuma s trgovcem, raskidom ugovora o prodaji proizvoda ili usluge raskida se i ugovor o zajmu.

Posljedice raskida ugovora o zajmu - Članak 51.

Ako potrošač, na temelju odredaba članaka 45. do 50. ovoga Zakona, raskine ugovor o zajmu, trgovac ili treća osoba koja mu je odobrila zajam na temelju sporazuma s trgovcem nema pravo zaračunati potrošaču nikakve troškove, kamate ili kaznu.

Jamstvo - Članak 57.

(12) Materijalni nedostaci riješavaju se sukladno odredbama zakona o obveznim obvezama.